Phân tích

Thí nghiệm trong phòng:

 • Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)
 • Xác định độ ẩm, độ hút ẩm 
 • Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy
 • Xác định thành phần cỡ hạt
 • Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng
 • Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông
 • Xác định độ chặt tiêu chuẩn
 • Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)
 • Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng Thí nghiệm
 • Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU;CU;CD;CV)
 • Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông
 • Xác định đặc trưng hệ số thấm của đất
 • Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời

Thí nghiệm tại hiện trường:

 • Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai
 • Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát
 • Đo điện trở đất
 • Đo nhiệt độ đất
 • Thí nghiệm xuyên động (DCP)
 • Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT)
 • Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Thử nghiệm SPT)
 • Thí nghiệm xuyên CPTU
 • Thí nghiệm CBR-Ngoài hiện trường
 • Đo áp lực nước lỗ rỗng